Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
EDICTE RECLAMACIÓ PROVA OFIMÀTICA I RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL 1491/2016 Constitució de borsa de treball Ocupació pública Edicte resolució reclamacions procés intern millora ocupació 21/07/2017
EDICTE PROVA TEST AGENT PL 102/2016 Convocatòria i proves de selecció Ocupació pública Resultats prova test procés selectiu agent Policia Local 20/07/2017
EDICTE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 2660/2017 Procedimiento Sancionador por Infracción de la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales de Compañía Edictes Resolució expedient sancionador per infracció a la Llei 4/1994, sobre Protecció dels Animals de Companya 20/07/2017
Edicte notificació inici expedient sancionador 6375/2017 Expediente Sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal. Procedimiento Simplificado Edictes Decret 2017-1278. Inici expedient sancionador per infracció a l'Ordenança Municipal de Neteja Pública i Manteniment Urbà 19/07/2017
EDICTE REQUERIMENT NETEJA SOLAR M. SANCHIS GUARNER, 8 6717/2017 Perill d'incendi en propietats privades Edictes Edicte de l'Ajuntament d'Ontinyent en procediment notificació que no s'ha pogut realitzar a Jolucene, SL en l'expedient d'ordre d'execució 6717/2017 18/07/2017
08-ANUNCIO_VAL-publ-extracte convocatoria CATALEGS 8578/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Extracte de la convocatoria d'ajudes a la confecció de Catàlegs i altres ferramentes de comercialització i màrqueting. Exercici 2017. 14/07/2017
08-ANUNCI_VAL-publ-extracte convocatoriaFERIAS 8505/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Extracte de la convocatoria d'ajudes a la participació en Fires i Missions Comercials. Exercici 2017. 14/07/2017
EDICTE 16/2017 Inscripció en el Padró Municipal d’Habitants Anuncis ANUNCI BAIXES D'OFICI DEL PMH MES DE GENER DE 2017 14/07/2017
INFORMACIÓ PÚBLICA TALL DE CANYES EN TERRENYS DOMINI PÚBLIC HIDRAULIC - CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XUQUER 4393/2017 Tauler d'anuncis Anuncis INFORMACIÓ PÚBLICA TALL DE CANYES EN TERRENYS DOMINI PÚBLIC HIDRAULIC - CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER 13/07/2017
NOTIFICACIÓ DELS HEREUS DE CONSUELO CALATAYUD CALATAYUD PER ACTUALITZACIÓ REGISTRE VITÍCOLA- CONSELLERIA AGRICLUTURA 4393/2017 Tauler d'anuncis Edictes NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DELS HEREUS DE CONSUELO CALATAYUD CALATAYU PER ACTUALITZACIÓ REGISTRE VITÍCOLA 13/07/2017